Мени
Рекламации

Корисникот може да побара рекламација за одредена производ.

Корисникот го добива производот во оригинална фабричка амбалажа.Доколку за производот не постои амбалажа тоа е соодветно назначено во описот на артиклот.Сите артикли кои се фабрички спакувани и имаат заштитна од отварање(лепенка или друго) ,во тој случај лепенката не смее да биде оштетена.

Рекламацијата може да се однесува во однос на несоодветниот изглед на производот,кој се разликува од изгледот на објавен на веб страната,рекламација во однос на видлива оштетеност на артиклот и во однос на оштетеност на фабричката амбалажа.


Рекламации се примаат единствено на лице место при подигање на робата во наши простории или на лице место при испораката односно превземањето на робата.Доколку рекламацијата се однесува на функционалноста на производот истата се прифаќа во рок од 7 дена од испораката.

Во однос на сите тековни дејства околу рекламација на артиклите можете слободно да не контактирате.
 
Детални податоци можете да најдете и на следниве линкови поврзани со Нарачки , Наплата , ИспоракиПрашања , Подршка , Квалитет , Гаранција  , Враќање , Заштита на лични податоци , Општо.