Мени
Вкупно 45 производи

  Изработена од цврст и дебел пластичен материјал

Залиха: од лагер
Код: 7.4011.47
2160,_

   Должина затворена: 48 cm
  Должина отворена : 82 cm
  Висина отворенаt : 48 cm

  Тежина : 658 g

Залиха: од лагер
Код: 7.4010.82
4990,_
Залиха: од лагер
Код: 5.6903.15
1590,_

  Димензии (д x ш x в) :453 x 61 x 22 mm

Залиха: од лагер
Код: 5.7303.31
2920,_

  Димензии (д x ш x в) :257 x 51 x 22 mm

Залиха: од лагер
Код: 5.7803.12
1270,_
Залиха: од лагер
Код: 5.5903.08М
590,_
Залиха: со нарачка
Код: 5.5508.18L
1370,_
Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 5.5603.14
1060,_
Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 5.5603.18
1320,_
Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 5.5602.16
1200,_
Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 5.7402.31
2780,_
Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 5.7608.20
1695,_
Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 5.8003.15
1360,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 5.7603.18
1490,_

  Димензии (д x ш x в) :305 x 49 x 22 mm

Залиха: од лагер
Код: 5.7703.18
1570,_
  Димензии (д x ш x в) :278 x 47 x 22 mm
Залиха: од лагер
Код: 5.7703.15
1390,_

  Димензии (д x ш x в) :282 x 54 x 22 mm

Залиха: од лагер
Код: 5.7803.15
1290,_
Залиха: од лагер
Код: 5.7203.20
1550,_
Залиха: од лагер
Код: 5.7303.25
2120,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 5.7403.25
2230,_

  Димензии (д x ш x в) :340 x 47 x 22 mm

Залиха: од лагер
Код: 5.7403.20
1830,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 5.5208.18
1370,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 5.5203.36
2740,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 5.5203.31
2330,_

  Димензии (д x ш x в) :397 x 51 x 22 mm

Залиха: од лагер
Код: 5.5203.26
1940,_
Залиха: од лагер
Код: 5.5503.18L
1370,_